پارس تله کام
خدمات ماهواره ای
احساس نياز به وجود شبکه هايي يکپارچه و همچنين عدم پوشش دهی برخی از نقاط کشور توسط امکانات ارتباطات زمينی، مديران شرکت پارس ارتباطات را بر آن داشت تا از همان ابتدا با رويکردی تخصصی در زمينه ارتباطات ماهواره ای(VSAT) فعاليت نموده و با بهره گيری از آخرين تکنولوژی های بين المللی خود را به عنوان يکی از پيشگامان ارائه خدمات ماهواره ای در سطح کشور و حتی کشور های منطقه، معرفی نمايند ...
ادامه مطلب ...

رسیدگی به شکایات
از آنجائیکه رضایت کاربران یکی از اهداف مهم شرکت می باشد، لذا در نظر داریم با بهره گیری از نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان، کیفیت خدمات شرکت را ارتقاء دهیم
 خدمات مشتریان
شرکت پارس ارتباطات به حفظ کيفيت خدمات خود نيز توجه ويژه ای دارد.کاربران اين شرکت می توانند در تمام مدت شبانه روز پاسخ های لازم را دريافت نمايند ...
 خدمات گروه شرکتهای پارس آنلاین
برخی از خدمات گروه شرکتهای پارس آنلاین به سازمانها و شرکتها به شرح زیر می باشند...
 نمونه فعالیت
پارس ارتباطات در راستاي تامين کليه نيازمنديهاي ارتباطي IT و ICT کشور بر آن است تا با ارايه Hybrid Solution خود، پاسخگويي مطمئن به خواسته هاي مشتريان در اين صنعت باشد ...
 خدمات پارس آنلاین
Copyright © 2007, All Rights Reserved By Pars Telecom